Wydarzenia

 
Iraq-Poland, Twój biznes w Iraku.
powrót

Informacja dotycząca zawarcia listu intencyjnego przez podmiot zależny od Emitenta

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Raport bieżący nr 99/2011

Zarząd Zakładu Budowy Maszyn ZREMB CHOJNICE SA z siedzibą w Chojnicach (Emitent) informuje, iż w dniu 19.10.2011r. Spółka otrzymała od swojego podmiotu zależnego, tj. spółki IRAQ POLAND TRADE & INVESTMENT Sp. z o.o. z siedzibą w Chojnicach ("IPTI"), informację, iż w dniu 18.10.2011r. IPTI podpisała z firmą SABBRAH GENERAL TRAIDING LLC z siedzibą w Bagdadzie ("Partner") list intencyjny, na mocy którego IPTI uzyskała możliwość i wsparcie od Partnera w zakresie reprezentowania Partnera na rynku polskim w celu pozyskiwania polskich podmiotów zainteresowanych realizacją wspólnych z Partnerem inwestycji i projektów na terenie Iraku. SABBRAH GENERAL TRAIDING LLC jest podmiotem koncentrującym się na obsłudze produkcji ropy i gazu, przesyłu tych surowców, budownictwie infrastrukturalnym, transporcie oraz szeroko pojętym doradztwie przy realizacji projektów inwestycyjnych na terenie Iraku a także przygotowuje się do realizacji odbudowy infrastruktury telekomunikacyjnej i tworzeniu infrastruktury informatycznej. Na mocy listu intencyjnego Partner zobowiązał się do przekazywania IPTI (i podmiotom zainteresowanym inwestycjami w Iraku) materiałów dotyczących zasad prowadzenia działalności na tym terenie, w tym obowiązujących rozwiązań prawnych, a także udostępniania innych danych i informacji niezbędnych do podejmowania decyzji inwestycyjnych przez podmioty zainteresowane.

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-10-19 Krzysztof Kosiorek -Sobolewski Prezes Zarządu
2011-10-19 Danuta Wruck Wiceprezes Zarządu

Copyright: Iraq-Poland Trade & Investment Sp. z o.o. © 2011
Developed by: R-net