Wydarzenia

 
Iraq-Poland, Twój biznes w Iraku.
powrót

Informacja dotycząca zawarcia listu intencyjnego przez podmiot zależny od Emitenta.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Raport bieżący nr 100/2011

Zarząd Zakładu Budowy Maszyn ZREMB CHOJNICE S.A. z siedzibą w Chojnicach (Emitent) informuje, iż w dniu 20.10.2011r. Spółka otrzymała od swojego podmiotu zależnego, tj. spółki IRAQ POLAND TRADE & INVESTMENT Sp. z o.o. z siedzibą w Chojnicach ("IPTI"), informację, iż w dniu 18.10.2011r. IPTI podpisała z firmą General Trading& Contracting Co. LTD (KAMACO) z siedzibą w Bagdadzie ("Partner") list intencyjny, na mocy którego IPTI uzyskała możliwość i wsparcie od Partnera w zakresie reprezentowania Partnera na rynku polskim w celu pozyskiwania polskich podmiotów zainteresowanych realizacją wspólnych z Partnerem inwestycji i projektów na terenie Iraku. General Trading& Contracting Co. LTD (KAMACO) jest podmiotem koncentrującym się na obsłudze budownictwa ogólnego, energetyki przemysłowej i komunalnej oraz infrastruktury drogowej i kolejowej. Na mocy listu intencyjnego Partner zobowiązał się do przekazywania IPTI (i podmiotom zainteresowanym inwestycjami w Iraku) materiałów dotyczących zasad prowadzenia działalności na tym terenie, w tym obowiązujących rozwiązań prawnych, a także udostępniania innych danych i informacji niezbędnych do podejmowania decyzji inwestycyjnych przez podmioty zainteresowane.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-10-20 Danuta Maria Wruck Wiceprezes Zarządu
2011-10-20 Kazimierz Stanisław Cemka Wiceprezes Zarządu
 

Copyright: Iraq-Poland Trade & Investment Sp. z o.o. © 2011
Developed by: R-net